งานรับเหมาก่อสร้าง

SCOPE OF SERVICE 

งานรับเหมาก่อสร้าง 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง โดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการ และทางเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า

ในสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งที่ลูกค้าต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก คือต้นทุนการก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน 

เรามีบริการ Value Engineering (VE) ที่ดำเนินการโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แบบรูป รายละเอียดงานและนำมาประเมินแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อการลดต้นทุนการก่อสร้าง (Cost) แก่ลูกค้า โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย คุณสมบัติในการทำงาน คุณภาพ และรูปลักษณ์ที่ลูกค้าต้องการ