ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการธุรกิจในปี พ.ศ. 2553 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จวบจนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 อย่างมั่นคง กับทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆระบบขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ดีในทุกๆด้าน

วิสัยทัศน์ ขององค์กร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ชั้นนำในประเทศไทย

สโลแกน

งานคุณภาพ ปลอดภัย ตรงเวลา พัฒนาสู่ความยั่งยืน

VDO PRESENTATION 

พันธกิจ 

สร้างทีมงานและพัฒนาทักษะ

สร้างทีมงานและพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการทำงานและสร้างความเป็นมืออาชีพแก่บุคลากรในทุกระดับและทุกสายงาน

พัฒนาระบบการทำงาน

พัฒนาระบบการทำงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร

งานมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ก่อสร้างงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสร็จตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ 

ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท และวางแผนขยายสาขาใหม่ ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2563
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 220 ล้านบาท และเริ่มต้นให้บริการงานก่อสร้างอาคารโรงงาน พร้อมยกระดับการทำงานโดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditors) เข้ามาตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2562
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท จัดตั้งสถานที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เริ่มใช้กระบวนการ BIM (Building Information Modeling)
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2561
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พัฒนากระบวนการทำงานด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ในองค์กร และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายคอนโดดีเด่น” จากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2560
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 110 ล้านบาท และเริ่มขยายตลาด เข้าสู่การให้บริการงานก่อสร้างคอนโด High rise
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2559
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เริ่มต้นให้บริการงานก่อสร้างศูนย์การค้า และจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและคลังวัสดุอุปกรณ์บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2559
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2557
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
เริ่มต้นให้บริการงานก่อสร้างอาคารคอนโด Low rise และบริการ Turnkey Project พร้อมทั้ง Value Engineering (VE)
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2556
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท และเริ่มต้นให้บริการงานก่อสร้างอาคารเป็นครั้งแรก ด้วยงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2555
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
ก่อตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัท เว็ล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เริ่มต้นให้บริการงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน
ลำดับเหตุการณ์ พ.ศ. 2553