บทสัมภาษณ์ “คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม”

2809
บทสัมภาษณ์ “คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม”
กว่า 15 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้างอาคาร ภายใต้ร่มเงาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของ ประเทศไทย กลุ่มวิศวกรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้น คือการประมูลงานไปจนถึง การบริหารงานหน่วยงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงจนกระทั่งส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 โครงการคิดเป็นมูลค่างาน ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท
ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของ
วงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่ระดับสากลให้จงได้
แต่สมัยเรียนที่ตั้งใจว่าอยากจะเรียนก่อสร้าง ก็มุ่งมั่นและตั้งใจเรียน จนจบปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมก่อตั้ง บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนร่วม 10 กว่าปี เดินบนถนนคนก่อสร้างอาคารมานาน ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนแน่ใจว่าประสบการณ์ที่มีทำอะไรได้มากกว่าการเป็นลูกจ้าง จึงชักชวนเพื่อนสนิทมาร่วมกันสร้างบริษัทนี้ขึ้น

สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องบอกว่าไม่สามารถวางกลยุทธ์อะไรได้มากมายเท่าไหร่ เราต้องยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา เพราะเราต้องเจอกับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันตลอดเวลา ซึ่งอาชีพรับเหมาก็คืออาชีพบริการ ลูกค้าของเราก็เป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็ภาครัฐ หรือไม่ก็เป็นหน่วยงานที่เป็นดีเวลลอปเปอร์ต่างๆ เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเขา และเราก็ต้องทำงานร่วมกับ Consult เราก็ต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าเรา เราไม่สามารถปฏิเสธหรือบอกลูกค้าได้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นขัดกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเรา ปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ว่าห้ามทำอย่างนั้น หรือบริษัทเราไม่ทำแบบนี้ แต่ทั้งนี้เราต้องหาจุดลงตัวกันใหม่ เราต้องให้เกียรติความเป็นมืออาชีพซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างมีองค์ความรู้ของตัวเอง เรามีหน้าที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากันและสร้างร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีและตรงใจลูกค้า เราต้องร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน แต่ไม่ใช่ว่ายืดหยุ่นจนไม่มีจุดยืน เราจงทำในสิ่งที่ถูกต้อง พูดง่าย ๆ ว่าให้เกียรติกันในการทำงาน และเราพร้อมที่จะปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับองค์กรที่เป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนี้โดยส่วนตัว คือ
 
  1. เรามีลูกค้าที่ดีมั่นคง ลูกค้ามีงานป้อนให้อย่างต่อเนื่อง
  2. ทีมงาน Key Success ก็คือทีมงานที่มีคุณภาพ Key Man หลัก ๆ สามารถไว้วางใจได้
บางครั้งมีงานเข้ามามากๆ จนรับไม่ได้ เพราะทีมงานไม่พอ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เพราะเมื่อเรารับปากลูกค้าแล้ว เราก็อยากทำงานนั้นให้ได้อย่างเต็มที่ และออกมาดีที่สุด หากรับมาเยอะจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงก็จะทำให้งานออกมาได้ไม่ดี ซึงกว่าจะมายืนตรงจุดนี้ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในอดีตเราได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพไว้มากมาย ถ้าเรามาเลือกรับค่าจ้างที่อยู่ตรงหน้า ผมว่าได้ไม่คุ้มเสียครับ เรายึดหลักที่ว่าผลงานที่ทำนั้นต้องออกมาให้ได้เหมือนอย่างในอดีตพร้อม ๆ กับการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ต้องทำให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึง

สำหรับบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร เรามีหน้าที่ดูภาพรวมทั้งหมด และต้องมองไปข้างหน้าอย่างน้อยให้ได้ก้าวหนึ่งของลูกน้องเสมอ ถ้าเราไม่มองไปข้างหน้า ลูกน้องที่เดินตามก็จะเดินต่อไม่ได้ ฉะนั้นเราต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์ว่าเราจะไปทางไหนทำอย่างไร ที่สำคัญเราค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของการรับงาน จะไม่เกินตัวเด็ดขาดอย่างที่บอกเรื่องทีมงานสำคัญ เรารับงานเฉพาะงานที่ทีมงานเราทำไหวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของผลงาน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีทีมงานและบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีวิธีการทำงานที่รวดเร็วและตรงความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ว่างานที่เราส่งมอบไปนั้นไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน ซึ่งเหมือนกับคติที่ผมถือมาตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปี ในการทำงาน คือ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์และคาดหวังได้ เราต้องมุ่งมั่นในการทำงานรวมทั้งซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเอง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน สุดท้ายเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า และทำให้ได้ตามที่เขาคาดหวังครับ
54321
(0 votes. Average 0 of 5)