การใช้สัญญาณมือ ในการบังคับใช้งานเครน

6126
การใช้สัญญาณมือ ในการบังคับใช้งานเครน

ปั้นจั่นหรือเครน ถือเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในงานก่อสร้าง ตลอดจนงานอุตสาหกรรมหลากชนิด ทั้งในโรงงานผลิต-ประกอบรถยนต์ ธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น แต่สิ่งไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ปั้นจั่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นเพียงเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมปั้นจั่น และผู้ให้สัญญาณด้านล่าง

ดังนั้นทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปติดไว้ที่จุดปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนั่นเอง มีดังต่อไปนี้

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)