การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1384
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ความคืบหน้าโครงการ
0%

อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

Project

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Owner

กรมศุลกากร

Location

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

54321
(0 votes. Average 0 of 5)