ตารางจ่าย ผู้รับเหมา WS. ปี 2563

เอกสารประกอบการวางบิล (หน้างาน)– เอกสารรับวางบิล WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)– ใบส่งผลงาน Payment– ใบส่งงานผู้รับเหมา WGE (พร้อมลายเซ็น ผู้รับเหมา)– ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้– ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน– ภาพถ่ายประกอบงาน– สำเนาใบสั่งจ้าง (WO)– กรณีบุคคลธรรมดาต้องเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นต์สด)– สำเนาหน้า Book Bank กรณีเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารสอบถามการรับเงินโทร. 02-981-7992-4 ต่อ 109 ตารางจ่ายผู้รับเหมา WS. ปี…