Prince Of Songkhla University Southern Thailand Science Park

1223
Prince Of Songkhla University Southern Thailand Science Park
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) โครงการนี้ เป็นกลุ่มอาคารที่ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย และใช้วัสดุหลากหลาย

มีพื้นที่โครงการก่อสร้าง 20 ไร่ และพื้นที่อาคาร 18,245 ตร.ม. กับความท้าทาย ด้วยสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นภูเขา และเส้นทางที่ไม่เอื้ออำนวยในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ด้วยทักษะความรู้และการวางแผนการทำงานที่รอบคอบ และความรู้ที่รอบด้านของทีมงาน บริษัทจึงสามารถส่งมอบงานตามความคาดหวังของลูกค้าได้

ความคืบหน้าโครงการ
0%
Project

Prince Of Songkhla University Southern Thailand Science Park

Owner

Office Of The Permanent Secretary

Location

Songkhla

54321
(0 votes. Average 0 of 5)